O projektu

Co jsou Sdílené domy? Jednoduše řečeno je to síť domů poskytující svým obyvatelům finančně dostupné komunitní bydlení ve společném vlastnictví.


Přání drtivé většiny lidí je důstojně a příjemně bydlet, ať už v podnájmu či „ve vlastním“. Mnoho lidí pak chce žít společně s dalšími lidmi v tzv. komunitním bydlení. I my řešíme otázku, jak dál důstojně bydlet v době stoupajících nájmů. Jak se říká, společně jde všechno líp, a tak se náš kolektiv rozhodl, inspirován podobným systémem u našich západních sousedů, pokusit se vytvořit model bydlení, který by byl komunitní jak po stránce praktické, tak po stránce právní a finanční, a zároveň právně zajistit, aby tento dům sloužil trvale k účelu bydlení. Naším základním plánem tedy je za účelem bydlení, ale i provozování společných veřejných prostor s kulturním a společenským přesahem koupit jeden konkrétní dům coby první vlaštovku a vlastnit jej, spravovat a zvelebovat společně. Postupně chceme síť Sdílených domů rozšířit o další projekty dalších kolektivů. Samotná síť tedy bude právně vymezena a jejím smyslem bude poskytovat praktickou, právní i finanční podporu dalším projektům a skupinám a zároveň zaručit, že první i další takto koupené domy budou natrvalo sloužit primárně k bydlení.

První Vlaštovka

Pilotní projekt Sdílených domů, na kterém se ukáže, zda je tento systém realizovatelný a životaschopný i v místních právních a společenských podmínkách, jsme se rozhodli pojmenovat Vlaštovka. Věříme, že první Vlaštovka jaro dělá a že se po našem úspěšném prvním projektu připojí další kolektivy. Vlaštovku chceme realizovat v Praze v prostorách prázdného činžovního domu či jiného podobného vhodného prostoru. Kolektiv 20 až 30 obyvatel domu bude fungovat na nehierarchických základech.

Finanční stránka

Pořídit činžovní dům v Praze i kdekoliv jinde je finančně značně nákladné. Celý projekt vychází z faktu, že je finančně výhodnější pořídit si celý činžovní dům než jednotlivé byty. Samotné finance na koupi nemovitosti se budou skládat z několika zdrojů. Hlavním zdrojem bude hypotéka od některé z bank, které bude kolektiv ručit koupeným domem. Dalšími zdroji budou přímé půjčky s úrokem od obyvatel domu a konkrétních lidí, kteří budou chtít náš projekt aktivně podpořit. Obojí se bude postupně splácet z nájmů, které budou obyvatelé domu platit.

Sdílené domy a vlastnictví

Jedním ze základních kamenů struktury Sdílených domů je pravidlo, že nikomu z obyvatel nebude patřit vlastnický podíl domů či konkrétních bytů.

Vlastnictví bude společné, konkrétní dům vždy patří konkrétnímu kolektivu jako celku.

Kde už to funguje?

Podobný systém již funguje v několika zemích v zahraničí, nejdále jsou v sousedním Německu, kde je pod hlavičkou Svazu nájemních domů (Mietshäusersyndikat) sdruženo již okolo 130 nájemních domů.

Fungování a historii Svazu nájemních domů popisuje dokument To je náš dům! (Das is unser Haus!), který jsme opatřili českými titulky. Můžete ho shlédnout zde:

S podporou Rosa Luxemburg Stiftung jsme vydali brožuru, která vám pomůže vytvořit si představu, jak takový hausprojekt vypadá, jak funguje, a kromě praktických rad, jak založit vlastní hausprojekt, obsahuje také text věnovaný českého kontextu sdíleného bydlení a také našemu projektu Sdílené domy.

Brožura ke stažení zde.

Velkou inspirací je pro nás také relativně nedávno založená síť Habitat v Rakousku, kde vznikl zatím domovní projekt v Linci a v Salzburgu.