Kdo stojí za kolektivy Sdílené domy a Vlaštovka?

Základy našeho kolektivu se začaly tvořit v průběhu roku 2015, ten se postupně lehce obměňoval, až vykrystalizoval do současné podoby. Stejně dlouho tak pracujeme na realizaci našich představ o komunitním bydlení, jasnější podoba se ale vyvinula až během posledního půl roku.

Pocházíme z různých měst či vesnic nejen z ČR, spojují nás však podobné názory na společnost a politiku a představy o životě a bydlení. Nechceme se podobně jako mnoho našich vrstevníků uzavřít do individualizovaných rodinných životů, chceme naopak naše životy prožívat spolu s dalšími lidmi, trávit společně příjemné chvíle a vzájemně se podporovat a pomáhat si v těžkých momentech a životních situacích, společně pracovat a pomáhat dalším lidem, kteří budou chtít žít stejně jako my.

Vlaštovka je prvním (a zatím jediným) plánovaným projektem v rámci Sdílených domů. V současné době se tedy oba kolektivy personálně překrývají. Do budoucna ale doufáme, že se počet členů a členek Sdílených domů rozroste o obyvatele dalších projektů, které, věříme, vzniknou. Momentálně je nás ve Sdílených domech a Vlaštovce 13 dospělých různého věku a tři děti.

Každý a každá z nás se na přípravě projektu podílí ve svém volném čase, podle svých časových možností.