Kdo stojí za kolektivy Sdílené domy a První vlaštovka?

Základy našeho kolektivu se začaly tvořit v průběhu roku 2015. Jeho složení se postupně lehce obměňovalo, až vykrystalizoval do současné podoby. Od počátku pracujeme na realizaci našich představ o komunitním bydlení, které na přelomu let 2021 a 2022 přestávají být „jen“ představami.

Pocházíme z různých měst či vesnic nejen z ČR, spojují nás však podobné názory na společnost, politiku a představy o životě a bydlení. Nechceme se podobně jako mnoho našich vrstevnic a vrstevníků uzavřít do individualizovaných rodinných životů, chceme naopak naše životy prožívat spolu s dalšími lidmi, trávit společně příjemné chvíle a vzájemně se podporovat a pomáhat si v těžkých momentech a životních situacích, společně pracovat a pomáhat dalším lidem.

První vlaštovka je pilotním (a zatím jediným) projektem v rámci Sdílených domů. V současné době se tedy oba kolektivy ve velké míře personálně překrývají. Do budoucna ale doufáme, že se počet členů a členek Sdílených domů rozroste o obyvatele a obyvatelky dalších projektů. Momentálně je nás ve Sdílených domech čtrnáct dospělých a tři děti, zatímco v První vlaštovce třináct dospělých a tři děti.

Každý a každá z nás se na přípravě projektu podílí ve svém volném čase, podle svých časových možností.

Výroční zprávy