Podporují nás

Partnerství a spřízněné projekty

habiTAT

https://habitat.servus.at

We are very happy and thrilled to see our friends from Sdilene Domy put out the first project in Prague! We have been working together and sharing ideas about self-organization and collective ownership for several years and are looking forward to many sister projects beyond our aritifical northern border. Solidarity from the people of Willy*Fred, SchloR, Brennnessel, Autonome Wohnfabrik, Bikes & Rails, Jelka, 3er Hof, Living for Future and habiTAT!

Družstvo BlackSeeds

https://blackseeds.net

Mietshäuser Syndikat

https://www.syndikat.org

Valné shromáždění Svazu najemnich domu podporuje Sdílené domy při realizaci trvale dostupného obytného prostoru prostřednictvím socializace. Žádný zisk z nájmů!

Experti a expertky

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.

Ekonomka, expertka na alternativní ekonomické projekty

Podporuji iniciativu Sdílené domy, která navazuje na starou družstevní tradici a znamená přitom start něčeho nového a velmi potřebného.

Mgr. Ing. Jan Blažek

Ekonom a sociální geograf

Projekty participativního bydlení ze zahraničí nás učí, že lze dosáhnout poměrně vysoké míry environmentální udržitelnosti a zároveň dostupnosti bydlení v případě, že jako obyvatelé měst a obcí budeme mít aktivnější roli v utváření standardů svých obydlí a v sousedské samosprávě.

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.

Sociolog, vyučující na FHS UK

Projekt Sdílených domů podporuji. Je to jeden ze způsobů, jak se vymaňovat z diktátu trhu orientovaného výlučně na zisk a jak získávat jak dostupné bydlení, tak i prostor, kde se můžeme potkávat, bavit se a také organizovat.

Mgr. Jan Snopek

Odborník na sociální bydlení a ukončování bezdomovectví

Sebeorganizované projekty, jako jsou Sdílené domy, sice nemohou zásadním způsobem ovlivnit aktuální bytovou krizi, ukazují ale v časech přetrvávající neoliberální hegemonie a nečinnosti státu tváří v tvář rychle rostoucím cenám bydlení, že je možné představit si alternativní formy zajišťování bytové potřeby osvobozené od spekulací a honby za ziskem. Proto mají mou podporu.

JUDr. Irena Němečková

Právnička

Držím palce! První vlaštovka to má vždy těžké, tím spíše, když letí tak trochu proti
převládajícímu větru. Ale jak jsem se sama přesvědčila v Německu,
takový způsob bydlení výborně funguje a i v Česku může pomoci všem těm, kteří jsou potřební a není v jejich silách vyřešit důstojné bydlení jiným způsobem. Česká společnost je velmi individualistická a v hodnotách
orientovaných na kolektivní zájmy je, myslím, v evropském měřítku zcela podprůměrná.
Forma družstevního bydlení byla degradována na jakýsi pouhý předstupeň, nutný krok, k získání bytu do osobního vlastnictví. Zásadním smyslem tohoto projektu je naopak
vůle k tomu, aby společné vlastnictví zůstalo trvale zachováno a družstevní majetek sloužil k trvalému, dlouhodobému bydlení svých členů.

Ing. arch. Anna Háblová, Ph.D.

Architektka, urbanistka, teoretička a básnířka

Sdílené domy by mohly přispět k větší diverzitě bydlení v Čechách. A rozmanitost je to, co je základem stability všech společností. Proto jim moc fandím!

Ing. Milota Sidorova PhD.

Feministka, urbanistka, autorka v službách spravodlivejších miest

Pretože sa bývanie stáva nedostupné pre väčšiu časť populácie a trh je veľmi homogénny (nielen v ponuke, ale aj staviteľoch), je extrémne dôležité pestovať rôznorodosť. Projektu Sdílené domy držím palce, aby nielen zvládli manažment prvého projektu, ale aby hlavne pomohli replikovať skúsenosti, ktoré získajú tak aby sa dali potenciálne rozšíriť do budúcnosti. Tento problém nezmizne skoro a bude čoraz vážnejší.

Joseph Grim Feinberg, Ph.D.

Antropolog a sociální teoretik

Tržní mechanismy selhávají v mnoha oblastech, ale snad nikde hůř než v oblasti bydlení. Kde vládne trh, každé zlepšení veřejného prostoru znamená navýšení realitních cen, zhoršení dostupnosti bydlení a rozbití místních komunit. Abychom prolomili tento začarovaný kruh, je potřeba takových projektů, jakým jsou Sdílené domy. Aby bydlení patřilo lidem společně a aby veřejný prostor sloužil lidem, kteří v něm žijí.

Regina Loukotová

Architektka a rektorka vysoké školy architektury ARCHIP

Krásně, udržitelně a společně jsou tři motta nedávno zahájeného evropského projektu Nový Bauhaus. Iniciativa Sdílené domy ve svých projektech zahrnuje hned všechny tři najednou. Přála bych si i více podobných projektů, které hledají cestu, jak se postarat o své bydlení. Držím vám palce.

Ing. arch. Jakub Nakládal

Architekt, člen kolektivu Pamět města a platformy Re-set

Podporuju Sdílené domy, protože do Česka přínáší inspirativní koncept syndikátů nájemníků, které natrvalo vymaňují bytové domy z realitního trhu a jeho logiky maximalizace zisku a naopak bydlení dávají neziskový, finančně dostupný, komunitní a demokratický charakter.