Přímé půjčky

Co jsou to přímé půjčky?

Náš projekt chceme financovat z několika zdrojů. Tím hlavním je půjčka od německé nadace Stiftung Umverteilen!, která tvoří 70 % z ceny projektu. A protože je lepší mít tisíc přátel po boku, než jednu banku nad sebou, rozhodli jsme se zbylých 30 % získat jednak z našich vlastních úspor, jednak pomocí takzvaných přímých půjček.

Přímá půjčka je smlouva o půjčce na dobu určitou uzavřená mezi sociálním družstvem První vlaštovka a konkrétními lidmi, kteří se nás tímto způsobem rozhodli podpořit. Jakmile budeme mít tímto způsobem zajištěné dostatečné množství financí, můžeme bez obav podepsat rezervační smlouvu u konkrétní nemovitosti.

Podmínky přímých půjček

Minimální výše přímé půjčky je z administrativních důvodů 5000 korun. V kolektivu jsme se dohodli, že přímá půjčka od jednoho člověka může tvořit maximálně zhruba 10 % z ceny nemovitosti. Vzhledem k tomu, že nemáme zatím „vyhlídnutý“ konkrétní dům, musíme vycházet pouze z obecných informací o cenách nomovitostí v Praze a z naší představy o tom, jaký objekt by byl pro realizaci projektu vhodný. Proto, pokud byste Sdíleným domům rádi poskytli půjčku převyšující jeden milion korun, kontaktujte nás prosím na e-mailu finance@sdilenedomy.cz a dohodneme se na dalším postupu. Velice si vážíme vašeho zájmu svoje peníze investovat do smysluplného projektu!

Úrok, který Vám můžeme nabídnout, se pohybuje v rozmezí 0-3 %. Záleží tedy na vás, jakým způsobem se rozhodnete svoje peníze zhodnocovat. Nejvíc nám samozřejmě pomůže bezúročná půjčka, rádi se ale našim podporovatelům a podporovatelkám úrokem odvděčíme za poskytnutou důvěru.

Smlouvy se uzavírají na dobu určitou, minimálně však na dobu jednoho roku. Preferovaná varianta je jedna splátka na konci sjednané doby, při které Vám vrátíme jistinu společně s úrokem. Jsme ale otevření i dalším variantám splácení a zejména v případě větších půjček pro nás není problém se domluvit na průběžném splacení například každý rok.

Vytvořili jsme pro Vás také webovou aplikaci, ve které si můžete různé varianty půjčky vyzkoušet a podívat se na vzor případné smlouvy. Pokud budete se zněním smlouvy souhlasit a podmínky půjčky Vám budou vyhovovat, můžete nám nabídku prostřednictvím aplikace odeslat a my se Vám do 24 hodin ozveme ohledně dalšího postupu.


Otázky a odpovědi týkající se přímých půjček

Obecně k financování

Z jakých zdrojů chcete váš projekt financovat?

Podobně jako u našich spřátelených sítí komunitního bydlení z Rakouska a Německa je větší část financování pokrytá půjčkou od bankovní instituce. V našem případě je 70 % ceny nemovitosti pokryta z půjčky od německé nadace Umverteilen. Zbylých 30 % musíme pokrýt jednak z peněz z členských vkladů členů a členek kolektivu, kteří budou v domě posléze bydlet, dále z peněz od rodin a přátel, ale hlavně pak z přímých půjček od našich podporovatelů a sympatizantů.

Z čeho chcete půjčky splácet?

Hlavním zdrojem příjmu našeho družstva jsou nájmy a nejsme tudíž příliš závislí na proměnách vnějších okolností. Jak se říká, bydlet se bude vždy, a i proto považujeme náš systém za velmi stabilní a spolehlivý. 

Kolik peněz budete dohromady potřebovat?

Zatím nemáme zvolený konkrétní objekt, ale jeho cena by se měla pohybovat okolo 40–45 milionů. Od nadace Umverteilen získáme 70% této částky a zbylých 30 % z vlastních zdrojů a půjček od našich podporovatelů by odpovídalo zhruba 16–18 milionům. V současné době aktivně hledáme náš finální objekt a měli bychom finální potřebnou částku již brzy znát.  

Jak bude probíhat splácení dluhů? Nejdřív přímé půjčky a pak nadace?

Splácení jak úvěru od nadace, tak přímých půjček bude probíhat paralelně.  

Kolik už máte nasbíráno peněz?

Množství peněz, které se nám již podařilo sehnat, je možné sledovat na našich webových stránkách a rovněž na našem facebookovém kanálu. Obojí budeme pravidelně aktualizovat. 

Budete opravu nebo uzpůsobení objektu pro bydlení financovat z přímých půjček a úvěru od nadace nebo až pak z nájmu?

Hledáme objekt, který pokud možno nebude vyžadovat příliš rozsáhlé úpravy. Chceme se tak vyhnout případné závislosti na aktuálních možnostech stavebních firem a minimalizovat další rizika. Výše oprav by neměla přesáhnout součet členských vkladů členů a členek družstva, kteří zde budou bydlet. Nadstandardní úpravy si budou navíc jednotliví členové a členky financovat sami.  

Proč jste si nepůjčili peníze od banky?

Než jsme objevili nadaci Umverteilen, snažili jsme se některou z místních bank přesvědčit aby nám poskytla hypotéku na nákup domu za obdobných podmínek, jako mají podobné skupiny v Rakousku a Německu. V současnosti však žádná banka v České republice nenabízí bankovní produkt, který by bylo možné využít pro projekty jako je ten náš. Věříme, že i to se díky realizaci našeho prvního domu podaří změnit.

Kalkulačka a smlouvy

Jakou částku vám lidé nejčastěji půjčují?

Lidé půjčují různé částky od několika tisíc korun po milion. Pomůže nám jakákoliv, klidně i menší částka. Z praktických důvodů jsme se však rozhodli přijímat půjčky v minimální výši 5 tisíc korun. Ostatně jak říkají naši kolegové z Rakouska, je lepší stovka malých půjček než jedna velká.

Můžu si opravdu vybrat jakoukoliv kombinaci délky a výše půjčky?

V zásadě ano, ale podobně jako u hry Tetris musíme hlídat návaznost a kombinovatelnost jednotlivých půjček v rámci naše finančního systému, aby do se sebe všechno hezky zapadalo. Snažíme se však v tomto směru našim podporovatelům vycházet vstříc i díky tomu, že náš systém naštěstí umožňuje poměrně mnoho různých kombinací. Výjimečně však můžeme po zadání parametrů do kalkulačky navrhnout drobnou úpravu některých z nich.

S kým budu smlouvu uzavírat?

Smlouvu je uzavírána mezi Vámi a sociálním družstvem První vlaštovka, které bude náš první dům kupovat a které zároveň pro tento účel získá půjčku od nadace Umverteilen. Členem První vlaštovky je kromě fyzických osob rovněž spolek Sdílené domy, jehož přítomnost zajišťuje trvalé využití domu pro účely bydlení a díky propracované právní struktuře brání jakémukoliv potenciálnímu zneužití.

Proč nabízíte různou výši úroků?

Počítáme s tím, že lidé, kteří nám chtějí poskytnout půjčku, k tomu mohou mít různé motivace. Někdo si chce jen uložit a zhodnotit peníze na konkrétní časový úsek, jiní nás chtějí podpořit zejména proto, že je jim náš projekt sympatický a chtějí jej podpořit, i když na tom nic nevydělají.    

Ve smlouvu o přímé půjčce je pasáž, že vám mám peníze poslat až na vaši výzvu. Proč vám nemůžu poslat peníze hned?

Peníze chceme prakticky vybírat v momentě, kdy budou reálně potřeba a zároveň najednou. Tento moment nastane v momentě podpisu smlouvy o koupi domu. Věříme, že se již toto datum výrazně přibližuje.  

Nabízíte složený nebo jednoduchý úrok?

Ve smlouvách a kalkulacích používáme tzv. jednoduchý úrok. Myslíme si, že je to pohodlnější, jak pro ty z Vás, kteří nám chtějí půjčit a podpořit nás, tak pro naše účetnictví. Je velice snadné a přehledné si spočítat, kolik peněz Vám za konkrétní časový úsek vrátíme zpět.

Čím bude moje půjčka zajištěná? Je investice u vás rizikovější než u jiných podobných investičních projektů?

Hlavní a v podstatě jedinou “podnikatelskou” činností našeho družstva bude poskytovat bydlení svým členkám a členům ve formě nájmu. Pro ten účel bude družstvo vlastnit jednu a pouze jednu konkrétní nemovitost. Družstvo se nebude věnovat žádným dalším větším podnikatelským tj. rizikovým aktivitám, které by mohly půjčky jakýmkoliv způsobem ohrozit. Celkové součet půjček a úvěru je tedy pokryt hodnotou nemovitosti, kterou koupíme. Jakýkoliv případný rozdíl by se v nutném případě pokryl z našich členských vkladů, které se vypořádávají úplně nakonec. V sázce je samozřejmě naše bydlení a je tedy v našem nejlepším zájmu vykrýt všechna možná rizika.

Je možné smlouvu z mojí strany vypovědět i před uplynutím?

Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou a nepočítá se tedy s jejich předčasným vypovězením. V individuálních případech je samozřejmě možné se domluvit na ukončení smlouvy po dohodě obou stran, pokud by to nebylo na újmu finanční stránce projektu.