Výroční zpráva 2018

Historie

Začátky kolektivu se datují někdy do roku 2015, ten se postupně lehce obměňoval až vykrystalizoval do současné podoby. Od té doby jsme pracovali na realizaci našeho nápadu, vzdělávali se, síťovali a také koncem roku 2017 založili spolek.

Poslání

Sdílené domy usilují o podporu a rozvoje solidárního a komunitního nájemního bydlení, dále o aktivní participaci na chodu samosprávných nájemních domů, spravování solidárních fondů a podílení se na aktivitách s tím souvisejících. Chceme vytvořit model bydlení, který by byl komunitní jak po stránce praktické, tak po stránce právní a finanční, a zároveň právně zajistit, aby tento dům sloužil trvale k účelu bydlení. Za tímto účelem usilujeme o koupi domu, kde bychom všechny naše představy chtěli naplnit.

Činnost v roce 2018

Leden – Zúčastnili jsme se workshopu v Lublani zaměřeného na téma finance (Central and Eastern Europe Cohousing Workshop). V rámci něj jsme představili náš projekt na Fakultě architektury Univerzity v Lublani a poznali podobné komunitní projekty ze střední a východní Evropy, např. místní projekt Zadrugator nebo projekt Nova Cvernovka z Bratislavy. Společně jsme probírali možnosti financování našich projektů a finanční plán. V závěru jsme jednali o formách naší budoucí vzájemné spolupráce a organizace, která bude prozatím spočívat v setkávání na dalších workshopech.

Duben, květen – Turné s filmem Das Ist Unser Haus! (To je náš dům!) v Brně, Plzni, Ostravě, Praze a Liberci.

Červen – Náš zástupce účastnil akce pořádané Pirátskou stranou Piratecon. Jejím tématem bylo Dostupné bydlení a příležitosti v Praze. Součástí programu byly prezentace činností jednotlivých účastníků, kde se představily i Sdílené domy.

Září – Konference Komunitní bydlení: Jak na to? se zahraniční účastí na FA ČVUT; Diskuse Bydlet spolu: Může komunitní bydlení zachránit město? V Prostor39

Říjen – Promítání Das Ist Unser Haus s diskusí na narozeninách prostoru Eternia.

Listopad – Workshop Alternativy k vlastnickému a soukromému nájemnímu bydlení ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR

Prosinec – naše druhá návštěva v německém Projekthaus Potsdam, kde jsme strávili celý týden na workshopu, týkajícího se komunitního bydlení od A do Z.

Publikační činnost

Vydali jsme Brožuru o hausprojektech a přispěli do publikace Jak zajistit dostupné bydlení? od AV ČR.

Záměry na příští rok

Prvním milníkem bude finalizace stanov našeho sociálního družstva, jejichž příprava se ukazuje jako nesmírně komplikovaná i přes spolupráci s předními odborníky v této oblasti. A poté již vstříc hledání vhodného domu, vytváření podrobného finančního plánu a projektového záměru.

Orgány organizace – výbor

Předseda Mgr. Tomáš Růžička
Člen Tomáš Němeček
Členka Mgr. Barbora Machková
Členka Karolína Svobodová

Kontaktní a identifikační data

Sdílené domy, z. s.
IČO: 06575218
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Telefon: +420776381312
E-mail: info@sdilenedomy.cz

Bankovní spojení
Číslo účtu: 2701339620/2010
IBAN: CZ1020100000002701339620
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Poděkování

Děkujeme našim dárcům, Rosa Luxemburg Stiftung a Projekthaus Potsdam a samozřejmě všem našim příznivcům.